Tiếng Nhật: CÁCH XƯNG HÔ
Bài 20 : CÁCH XƯNG HÔ

STT Từ Vựng Âm Hán Romanji Nghĩa
1 人の呼び方 Nhân:Hô:Phương hito no yobi kata CÁCH XƯNG HÔ
<< Bài trước nữa  < Bài trước   ●●   Bài sau >  Bài sau nữa >>

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Từ vựng N5

Từ Vựng qua hình ảnh

Từ vựng cuộc sống

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3