Minna no nihongo Ngữ Pháp Bài 32

Minna no nihongo Ngữ Pháp Bài 32

文型-CÂU MẪU

文法-NGỮ PHÁP

例文-VÍ DỤ

 1    毎日 運動した ほうが いいです。
  Hàng ngày anh/chị nên vận động.

 2    あしたは 雪が 降るでしょう。
  Chắc ngày mai tuyết sẽ rơi.

 3    約束の 時間に 間に 合わないかも しれません。
  Có thể tôi sẽ không kịp giờ hẹn.

 1    Lời khuyên mang tính giới thiệu
Động từ thể た
+ ほうがいいです
Động từ thể ない
毎日うんどうしたほうがいいです
Hàng ngày anh/chị nên vận động
ねつがあるんです。
Tôi bị sốt
じゃ。おふろにはいらないほうがいいですよ。
Thế thì anh/chị không nên tắm bồn
Mẫu câu này dùng để khuyên nhủ. Trong 1 số trường hợp mẫu câu này mang lại ấn tượng áp đặt đối với người khác, vì thế khi dùng cần chú ý đến văn cảnh
(Chú ý) :Sự khác nhau giữa 「~たほうが いい」 và 「~たら いい」
日本のお寺が見たいんですが。
Tôi muốn xem chùa của Nhật
じゃ。京都へいったらいいですよ。
Thế thì anh/chị thử đi Kyoto xem
Ví dụ trên nêu ra trường hợp mà một lời khuyên mang tính giới thiệu được sử dụng. Trong những trường hợp như thế này thì chúng ta dùng 「~たらいい」 . Còn 「~たほうがいい」 biểu thị (hoặc ngầm biểu thị) sự so sánh và lựa chọn giữa hai đối tượng, mặc dù một trong số đó có thể không xuất hiện trong câu văn 2    Diễn đạt sự suy xét, phán đoán
Động từ Thể thông thường
Tính từ (~い) + でしょう
Tính từ (~な) Thể thông thường
Danh từ
Mẫu câu này diễn đạt sự suy xét, phán đoán của người nói căn cứ vào thông tin có được. Khi ở dạng nghi vấn như ở ví dụ dưới đây thì mẫu câu này dùng để hỏi về sự suy xét, phán đoán của người nghe
あしたは雨がふるでしょう
Ngày mai có lẽ trời mưa.
タワポンさんはごうかくするでしょうか。
Liệu anh Thawaphon có đỗ không? 3    Khả năng một sự việc hay tình huống có thể xảy ra  
Động từ Thể thông thường
Tính từ (~い) + かもしれません
Tính từ (~な) Thể thông thường
Danh từ
「~かも しれません」 cũng được dùng để diễn đạt sự suy xét, phán đoán của người nói. Nó có nghĩa là có khả năng một sự việc hay một tình huống nào đó đã hoặc sẽ xảy ra. So với 「~でしょう」 thì mức độ chắc chắn của mẫu câu này thấp hơn nhiều
やくそくの時間にまにあわないかもしれません。
Có thể tôi sẽ không kịp giờ hẹn 4    きっと/たぶん/もしかしたら
きっと
Phó từ này được dùng trong trường hợp người nói khá chắc chắn vào suy đoán của mình. Xác suất (suy đoán là đúng) nằm trong phạm vi từ mức độ rất cao cho đến mức độ tương đương với 「~でしょう」
ミラーさんはきっときます。
Anh Miller chắc chắn sẽ tới
あしたはきっと雨でしょう。
Ngày mai chắc sẽ mưa

たぶん
Phó từ này biểu thị mức độ chắc chắn thấp hơn 「きっと」 và thường được dùng kèm với 「~でしょう」 . Nó cũng hay được dùng kèm với 「~とおもいます」 (bài 21) như ở ví dụ 2 dưới đây
ミラーさんはくるでしょうか。
たぶんくるでしょう。
Liệu anh Miller có đến không?
Có lẽ anh ấy sẽ đến
山田さんはこの二ュースをたぶんしらないとおもいます。
Tôi nghĩ có lẽ anh Yamada không biết tin này

もしかしたら
Phó từ này thường được dùng kèm với 「~かもしれません」 . So với câu không có 「もしかしたら」 thì câu 「もしかしたら」 biểu thị khả năng (ở ví dụ dưới là khả năng không tốt nghiệp được) thấp hơn.
もしかしたら。3月にそつぎょうできないかもしれません。
Biết đâu là tháng 3 tôi không tốt nghiệp được. 5    ないが しんぱいな こと
なにかしんぱいなことがあるんですか。
Anh/chị có gì lo lắng à ?
Như đã thấy ở ví dụ trên, chúng ta không nói 「しんぱいななにか」 mà nói là 「なにかしんぱいなこと」 . Các ví dụ tương tự khác là 「なにか~もの」 「どこか~ところ」 「だれか~ひと」 「いつか ~とき」 v. v.
スキーにいきたいんですが。どこかいいところありませんか。
Tôi muốn đi trượt tuyết. Có chỗ nào hay không? 6    Lượng từ で
Từ 「で」 ở sau lượng từ biểu thị mức giới hạn về tiền bạc, thời gian, số lượng cần thiết để một trạng thái , động tác hoặc sự việc được diễn ra.
駅まで30分でいけますか。
30 phút có đi đến ga được không?
3万円でビデオがかえますか。
3 vạn yên có mua được đầu video không?最近の 学生は よく 遊びますね。

Học sinh dạo này ham chơi nhỉ?

。。。そうですね。でも、若い ときは、いろいろな 経験を したほうが いいと 思います。

...Đúng vậy. Nhưng tôi nghĩ thời trẻ nên trải nghiệm nhiều điều.

1ヵ月ぐらい ヨーロッパへ 遊びに 行きたいんですが、40万円で足りますか。

Tôi muốn đi chơi một tháng ở châu Âu. 40 v ạn yên có đủ không?

。。。十分だと 思います。

...Tôi nghĩ đủ.

でも、現金で 持って 行かない ほうがいいですよ。

Nhưng tôi nghĩ anh/chị không nên mang tiền mặt đi.

日本の 経済は どう なるでしょうか。

Kinh tế Nhật rồi sẽ thế nào?

。。。そうですね。まだ しばらく よく ならないでしょう。

...À, có lẽ trước mắt chưa khá lên được.

オリンピックは 成功するでしょうか。

Olympic liệu có thành công không?

。。。大丈夫でしょう。

...Chắc không có vấn đề gì.

ずいぶん まえから 準備して いますから。

Vì đã chuẩn bị từ khá lâu.

先生、ハンスは 何の 病気でしょうか。

Thưa bác sĩ, Hans bị bệnh gì ạ?

。。。インフルエンザですね。3日ほど 高い 熱が 続くかもしれませんが、心配しないで ください。

...Bị cúm. Có thể cậu ấy còn tiếp tục sốt khoảng 3 ngày nữa, nhưng chị đừng lo.

エンジンの 音が おかしいと 思いませんか。

Anh/Chị có thấy tiếng động cơ không bình thường không?

。。。ええ。故障かも しれません。

...Có. Có thể là có trục trặc.

すぐ 空港に 戻りましょう。

Chúng ta quay lại sân bay ngay thôi.

< LESSON 31   ●●   LESSON 33 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Tóm tắt ngữ pháp N5

Thi Ngữ pháp N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X