Luyện thi từ Vựng tiếng nhật N5

Luyện thi từ vựng N5 bài 51

Câu 1 : わたしのりょうしんは________げんきだ。   
         
 
  
  
  
Câu 2 : この________はあまくておいしいですね。   
         
  
  
 
  
Câu 3 : いりぐちのまえにじてんしゃを________ください。   
         
 
  
  
  
Câu 4 : きのうは________がわるかったから、うちにいました。   
         
  
  
 
  
Câu 5 : 父は大きい会社に________います。   
         
  
 
  
  
Câu 6 : ごごのこうえんはとても________です。   
         
 

  
  
Câu 7 : こうえんの________にきっさてんがあります。   
         
  
  
 
  
Câu 8 : パーティーはたくさんひとがきて、________でした。   
         
  
  
  
 
Câu 9 : 新宿はここからすぐです。とても________です。   
         
  
 
  
  
Câu 10 : 電車にのる人は________がいります。   
         
  
  
 
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Từ Vựng N5 tổng hợp

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3