Luyện thi từ Vựng tiếng nhật N5

Luyện thi từ vựng N5 bài 4

Câu 1 : わたしは _ と日本へきました。   
     Tôi đến nhật bản cùng ....
         
 
  
  
  
Câu 2 : わたしは _ で会社へいきます。   
     Tôi đến công ty bằng ....
         
  
 
  
  
Câu 3 : あなたは _ で会社へいきますか。でんしゃでいきます。   
     Bạn đến công ty .... vây? --> Đi bằng tàu điện
         
  
  
 
  
Câu 4 : ここは _ です。   
     Đây là .... vậy ạ
         

  
  
 
●Hướng dẫn: không thể dùng đáp án "でんしゃ".Nếu dùng thì chính xác phải là ここは電車の中です
Câu 5 : _ はどこですか。   
     ...là đâu vậy ạ
         
  
 
  
  
Câu 6 : でんわは _ です。   
     Điện thoại là ...vậy ạ
         
 
  
  
  
Câu 7 : おくにはどちらですか。 _ です。   
     Đất nước của bạn là đâu ạ?--> ...ạ
         
  
  
  
 
●Hướng dẫn:
・Hiểu rõ hơn về Tên quốc gia
Câu 8 : それは _ のくつですか。   
     Cái đó là giày của....
         

 
  
  
●Hướng dẫn: Nếu là văn nói, chúng ta có thể dùng đáp án "18100円" nhưng nếu là văn viết thì câu đó không hợp ngữ pháp
Câu 9 : でんわはどこですか。_ です   
     Điện thoại ở đâu vậy ạ?  --> .... ạ
         
  
  
  
 
Câu 10 : このネクタイは2,500 _ です。   
     Cái cà vạt này 2500 .... ạ
         
  
  
  
 
●Hướng dẫn:
・Hiểu rõ hơn về Đơn vị đếm
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Các bài khác

 

 

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3