Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5 bài 90
Luyện thi hán tự N5 bài 90

Câu 1 : の 前に すてきな 店が あります。   
         


 

Câu 2 : 駅の に すてきな 店が あります。   
         
  
  
  
 
Câu 3 : 駅の 前に すてきな が あります。   
         

 


Câu 4 : 電車で 空港まで 行きます。   
         
 Câu 5 : 電車で 空港まで 行きます。   
         

 

  
Câu 6 : 電車で 空港まで 行きます。   
         
Câu 7 : 午後6時に で 会いませんか。   
         

  
 
  
Câu 8 : 午後6時に 駅で 会いませんか。   
         
Câu 9 : 時間 そのCDを 聞いています。   
         


  
 
Câu 10 : 3時間 そのCDを 聞いています。   
         

  


KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3