Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5 bài 88
Luyện thi hán tự N5 bài 88

Câu 1 : 来年の おしょうがつに ちゅうごくへ 行きます。   
         
  
 
  
  
Câu 2 : 来年の おしょうがつに ちゅうごくへ 行きます。   
         
Câu 3 : 日本語で 新聞を 読みたいです。   
         

 


Câu 4 : 日本語で 新聞を 読みたいです。   
         
  
  

 
Câu 5 : 日本語で 新聞を 読みたいです。   
         
  
 


Câu 6 : 休みの日は 何を しますか。   
         
 Câu 7 : 休みのは 何を しますか。   
         

  
 

Câu 8 : 休みの日は を しますか。   
         
  

 

Câu 9 : 父の しゅみは 読書です。   
         


  
 
Câu 10 : 先週 スニーカーを 買いました。   
         
  
 

  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3