Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5
Luyện thi hán tự N5 bài 3

Câu 1 : あなたのカメラは大きいですか。大きい   
     Camera của bạn to không ạ
         
  

 
  
Câu 2 : 白い花を買いました。白い   
     Đã mua hoa trắng
         
 
  
  
  
Câu 3 : 荷物を送ります。荷物   
     Gửi hành lí
         
  


 
Câu 4 : 日本の食べ物はおいしいです。食べ物   
     Thức ăn của Nhật ngon
         

 
  

●Hướng dẫn: nói "食べ物" là "たべぶつ" thì người Nhật cũng hiểu nhưng về căn bản thì sai
Câu 5 : 銀行の右に学校があります。右   
     Phía bên phải ngân hàng có trường học
         
  
 
  
  
Câu 6 : 郵便局はスーパーの近くです。 近く   
     Bưu điện ở gần siêu thị
         
  
  
  
 
●Hướng dẫn: 郵便局:ゆうびんきょく --> Bưu điện
Câu 7 : 駅の前に白いビルがあります。そして駅の後ろに大きいデパートがあります。後ろ   
     Trước nhà ga có toà nhà màu trắng, và sau nhà ga có cửa hàng bách hoá lớn
         
 

  

●Hướng dẫn:
・駅:えき --> Nhà ga
・白い:しろい --> trắng
Câu 8 : テーブルの上に手紙があります。手紙   
     Trên bàn có bì thư
         
  

 
  
Câu 9 : 男の子と女の子の間に犬がいます。犬   
     Giữ bé trai và bé gái có con chó
         
 
  
  
  
Câu 10 : スーパーの中に花屋があります。中   
     Trong
         
  
 
  
  
●Hướng dẫn:
・Tìm hiểu thêm về
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3