Luyện thi từ Vựng tiếng nhật N4

Luyện thi từ vựng N4 bài 36

Câu 1 : 兄とテニスをしました。 兄   
         
 
  
  
  
Câu 2 : 犬がはしってきました。 犬   
         
 
  
  
  
Câu 3 : れいぞうこに古いパンが入っています。 古い   
         
  
 
  
  
Câu 4 : これはきのう習いました。 習いました   
         
 
  
  
  
Câu 5 : 黒いくつをかいました。 黒い   
         
  
 
  
  
Câu 6 : いつも何時ごろねますか。 何時   
         
  
  
  
 
Câu 7 : わたしに姉はいません。 姉   
         
  
  
 
  
Câu 8 : 秋になりました。 秋   
         
  
 
  
  
Câu 9 : みんなでごみを集めてください。 集めて   
         


  

Câu 10 : これは、ずいぶん重いですね。 重い   
         
 
  
  
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Từ Vựng N4 tổng hợp

A p p   F o r   P h o n e


  • Radio Tiếng Nhật (iOS)
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3