Luyện thi từ Vựng tiếng nhật N4

Luyện thi từ vựng N4 bài 24

Câu 1 : ここはきっさてんです。   
         
Câu 2 : ここはびょういんです。   
         
Câu 3 : ここはくるまをとめておくところです。   
         
Câu 4 : ここはくうこうです。   
         
Câu 5 : おばのうちへいきました。   
         
Câu 6 : スミスさんをごぞんじですか。   
         
Câu 7 : きのうしゃちょうにおめにかかりました。   
         
Câu 8 : スミスさんはたなかさんにえいごをおしえています。   
         
Câu 9 : あやまります。   
         
Câu 10 : あさのあいさつをします。   
         
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Các bài khác

A p p   F o r   P h o n e


  • Radio Tiếng Nhật (iOS)
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3