Luyện thi ngữ pháp tiếng nhật N4
Luyện thi ngữ pháp N4 bài 3

Câu 1 : レポートはこの本を _ 、書いてください。   
     Bài báo cáo thì hãy .... quyển sách này rồi viết
         


   読んでから (Sau khi đọc)

●Hướng dẫn: bạn cũng có thể nói 読んだあと thay cho 読んでから nhé
・Tìm hiểu thêm về てから;たあとに
Câu 2 : このピアノは _ います。   
     Chiếc đàn piano này đang ....
         
   壊れて (bị hư)●Hướng dẫn: trong tiếng nhật, tha động từ chia ở dạng ている thì có nghĩa là đang làm gì đó, nhưng tự động từ chia ở dạng ている thì có nghĩa là đã , đã bị gì đó.VD:
・ピアノが壊れている : chiếc piano đó đã hư sẵn rồi , nó gần nghĩa với câu ピアノが壊れた
・あの人はピアノを壊している : người đó đang phá Piano
・Tìm hiểu thêm về ている
Câu 3 : あっ、あそこにさいふが _ いますよ。   
     Aa, ở đằng kia cái ví .....
         

   落ちて (rơi)


Câu 4 : 電気が _ いますから、山田さんはうちにいないかもしれません。   
     Vì đang tắt điện nên Yamada có lẽ không có nhà đâu
            消えて (tắt, mất)
Câu 5 : エアコンが _ いないと、このへやは寒いですね。   
     Nếu điều hoà không được bật thì căn phòng này rất lạnh
            付いて (được gắng, được bật)
Câu 6 :
A「レポートはあしたまでですよ。」
B「だいじょうぶです。もう _ ありますから。」   

     Bài báo cáo là đến ngày mai đó --> Không sao đâu ạ, vì đã có .... rồi
         
   Viết●Hướng dẫn: 大丈夫:だいじょうぶ --> Ổn cả, không sao cả
・Tìm hiểu thêm về てある
Câu 7 : ヤンさんのへやはきれいな絵が _ あります。   
     Căn phòng của Yan có ....bức ảnh đẹp
         


   飾って (trang trí)

Câu 8 :
A「電車のきっぷを買いましたか。」
B「はい、でもホテルのよやくはまだ _ ありません。」   

     Đã mua vé tàu chưa ạ? --> Rồi ạ, nhưng đặt khách sạn thì vẫn chưa ....
         

   Làm


●Hướng dẫn:
・切符:きっぷ --> Vé
・予約:よやく --> Đặt trước
・Tìm hiểu thêm về てある
Câu 9 : すみません。これを _ もいいですか。   
     Xin hỏi, .... cái này có được không
         

   かりて (mượn)


●Hướng dẫn:
・Tìm hiểu thêm về てもいいです
Câu 10 : このへやの物は何を _ もいいですよ。   
     Những vật của căn phòng này .... cái gì cũng được ạ ?
            つかって (dùng)
●Hướng dẫn:
・Tìm hiểu thêm về てもいいです
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

 
 
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3