Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ trung cấp N4
Luyện thi hán tự N4 bài 43

Câu 1 : 西洋   
         
  
 

  
Câu 2 : 研究会   
         
 

  
  
Câu 3 : 駅前   
         
 Câu 4 : 品物   
         
 Câu 5 : 屋上   
         

  

 
Câu 6 : 花見   
         
 
  

  
Câu 7 : 地理   
         
  
  
  
 
Câu 8 : 文学   
         
  

 
  
Câu 9 : 社長   
         
  
 
  
  
Câu 10 : 工場   
         
  

 

KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N4

Game hán tự N4

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3