Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ trung cấp N4 bài 106
Luyện thi hán tự N4 bài 106

Câu 1 : しゅみは うたを うたう ことです。一週間に いっかい カラオケに 行きます。   
         

 


Câu 2 : しゅみは うたを うたう ことです。一週間に いっかい カラオケに 行きます。   
         
Câu 3 : 友だちに かみを みじかく きって もらいました。   
         

  


Câu 4 : 友だちに かみを みじかく きって もらいました。   
         
Câu 5 : おいしゃさんに 「一日 30分 あるいて ください」と 言われました。   
         


 

Câu 6 : おいしゃさんに 「一日 30分 あるいて ください」と 言われました。   
         
Câu 7 : あきに なると、木のはが あかく なります。   
         
  
  
  
 
Câu 8 : あきに なると、木のはが あかく なります。   
         
 
  
  
  
Câu 9 : 友だちに CDを かしましたが、 まだ かえして くれません。   
         
Câu 10 : 友だちに CDを かしましたが、 まだ かえして くれません。   
         
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N4 chi tiết

Game hán tự N4

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3