Luyện thi ngữ pháp tiếng nhật N3 bài 50

Luyện thi ngữ pháp N3 bài 50

Câu 1 : 社長の言ったこと________社員から反対の意見が出ている。   
         
   Câu 2 : いそがしくて、食事をする時間________ない。   
         


   

Câu 3 : 眠い。________10分寝かせて。   
         

   


Câu 4 : 爆発した建物から助け出された人々は、みんな血________になっていました。   
         
   Câu 5 : 夜空には数え________ほどの星がある。   
         


   

Câu 6 : 父が慧気なの(  )、母の方は気が長い。   
         

   


Câu 7 : A 「時間ありますか。」
B 「ええ、1 時間(  )ありますよ。」   

            
Câu 8 : 先週___ ___ ★ ___から、行ってみませんか。   
         

   


Câu 9 : A 「田中さんはダンスが上手ですよね。
B 「そうですね。どうやったら___ ___ ★ ___不思議に思っています。」   

         
   Câu 10 : 今度の試合に勝てる (  )一生けんめいがんばります。   
         

   


KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Ngữ Pháp N3 tổng hợp

A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS
 • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3