Luyện thi hán tự tiếng nhật trung cấp N3
Luyện thi hán tự N3 bài 52

Câu 1 : 以後   
         
  
 
  

Câu 2 : 医師   
         
  
  
 
  
Câu 3 : 苛める   
         
 
  
  
  
Câu 4 : 意地悪   
         


 

Câu 5 : 以前   
         


  
 
Câu 6 : 悪戯   
         
 Câu 7 : 一度に   
         
 Câu 8 : 一生   
         

 


Câu 9 : 一体   
         

  

 
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N3

Game hán tự N3

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3