Luyện thi ngữ pháp tiếng nhật N2 bài

Luyện thi ngữ pháp N2 bài 11

 

Câu 1 : 新聞の記事だからといって、 _ 。   
            
Câu 2 : 運転免許はとったのですが、一度運転したきり _ 。   
         

   


Câu 3 : 彼らは話し合っているというより、 _ 。   
         


   

Câu 4 : 人にあったら挨拶ぐらいはするものだ。( )   
            
Câu 5 : このボタンを押すと、機械が動いてベルトコンベアが回り、荷物が出てくるわけです。 (  )   
         


   

Câu 6 : ドイツの有名な作曲家といえばベートーベンの名前があげられる。 ( )   
         


   

Câu 7 : この書類をよく検討した上でお返事いたします。 ( )   
         

   


Câu 8 : 自然に恵まれたこの国では動物たち人間が危害を加えないかぎりおとなしい。 (  )   
         
   Câu 9 : 体は _  _ * _ いえない。   
            
Câu 10 : 彼女は _  _ * _ 孫を見つめている。   
         
   KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

 

Bảng tóm tắt ngữ pháp N2

 

Các bài khác

 

/luyen-thi-n2/ngu-phap-n2/luyen-ngu-phap-n2-bai-11/luyen-thi-n2/ngu-phap-n2/luyen-ngu-phap-n2-bai-11
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3