Nghe đọc trung cấp Bài 12

Luyện nghe đọc tiếng nhật N3

水泳大会

Bài đọc

Từ Vựng

STT Từ Vựng Hiragana Âm Hán Tiếng Việt Chi tiết
191 来週 らいしゅう Lai:Chu Tuần sau
192 水泳大会 すいえいたいかい Thủy:Vịnh:Đại:Hội Hội thi bơi lội
193 練習 れんしゅう Luyện:Tập Luyện tập
194 毎日 まいにち Mỗi:Nhật Mỗi ngày
195 始まる はじまる Thủy Bắt đầu
196 バイト Làm thêm
197 メートル mét
198 メール Tin nhắn
199 優勝 ゆうしょう Ưu:Thắng Chiến thắng
200 絶対 ぜったい Tuyệt:Đối Tuyệt đối
201 無理 むり VÔ, MÔ:Lí Không thể
202 決まってる きまってる Quyết Chắc chắn~
203 試合 しあい Thí:Hợp Trận đấu
204 強気 つよき Cường:Khí Mạnh mẽ
205 選手 せんしゅ Tuyển:Thủ Vận động viên
206 泳ぐ およぐ Vịnh Bơi
< LESSON 11   ●●   LESSON 13 >  

Luyện nghe N3

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X