Nghe đọc trung cấp Bài 10

Luyện nghe đọc tiếng nhật N3

ぼくの犬、クロ

Bài đọc

Từ Vựng

STT Từ Vựng Hiragana Âm Hán Tiếng Việt Chi tiết
152 連れる つれる Liên Dẫn
153 両親 りょうしん Lạng:Thân Bố mẹ
154 飼い かい Tự Nuôi
155 頼む たのむ Lại Nhờ vả
156 約束 やくそく Ước:Thúc Lời hứa
157 クーンクーン Tiếng chó sủa
158 ひも Sợi dây mỏng
159 玄関 げんかん Huyền:Quan hành lang
160 動く うごく Động Chuyển động
161 寄る よる Thả rong
162 クッキ Bánh quy
163 ズボン Quần
164 ポケット Túi ( túi quần)
165 買い物 かいもの Mãi:Vật Mua sắm
166 本当 ほんとう Bổn:Đương Thật sự
< LESSON 9   ●●   LESSON 11 >  

Luyện nghe N3

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X