Nghe hiểu mỗi ngày tiếng nhật thượng cấp bài 8
Nghe hiểu mỗi ngày bài 8

8 日本人の名字

聞きましょう問題: 次の質問に答えられるように名前についての話を聞いてください。
中国    フィンランド順位 名字 1000人中の人数
a 15.83
b 13.3


< LESSON 7   ●●   LESSON 9 >  

Luyện nghe N2

Luyện nghe thượng cấp

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X