Minna no nihongo Hội Thoại Bài 5

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 5

甲子園へいきますか
Tàu này có đi Koshien không ạ?

すみません。甲子園まで いくらですか。

sumimasen. koushien made ikura desu ka.

350円です。

350 en desu.

350円ですね。ありがとう ございました。

350 en desu ne. arigatou gozai mashi ta.

どう いたしまして。

dou itashi mashi te.

すみません。甲子園は 何番線ですか。

sumimasen. koushien ha nan bansen desu ka.

5番線です。

5 bansen desu.

どうも。

doumo.

あのう、この電車は 甲子園へ 行きますか。

ano u, kono densha ha koushien he iki masu ka.

いいえ、次の 「普通」ですよ。

iie, tsugi no 'futsuu' desu yo.

そうですか。どうも。

sou desu ka. doumo.

< LESSON 4   ●●   LESSON 6 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X