Minna no nihongo Hội Thoại Bài 49

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 49

よろしくお伝えください。
Nhờ anh nhắn lại.

はい、ひまわり小学校です。

hai, himawari shougakkou desu.

おはよう ございます。

ohayou gozai masu.

5年2組の ハンス・シュミットの 母ですが、伊藤先生は いらっしゃいますか。

go nen 2 kumi no hansu. shumitto no haha desu ga, itou sensei ha irasshai masu ka.

まだなんですが・・・・・。

mada nan desu ga......

では、伊藤先生に 伝えて いただきたいんですが・・・・・。

deha, itou sensei ni tsutae te itadaki tain desu ga......

はい、何でしょうか。

hai, nani desho u ka.

実は ハンスが ゆうべ 熱を 出しまして、けさも まだ 下がらないんです。

jitsuha hansu ga yuube netsu o dashi mashi te, kesa mo mada sagara nain desu.

それは いけませんね。

sore ha ike masen ne.

それで きょうは 学校を 休ませますので、先生に よろしく お伝え ください。

sorede kyou ha gakkou o yasumase masu node, sensei ni yoroshiku otsutae kudasai.

わかりました。どうぞ お大事に。

wakari mashi ta. douzo o daiji ni.

失礼いたします。

shitsurei itashi masu.

< LESSON 48   ●●   LESSON 50 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X