Minna no nihongo Hội Thoại Bài 48

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 48

休ませていただけませんか。
Cho phép tôi nghỉ có được không?

課長、今 お忙しいですか。

kachou, ima oisogashii desu ka.

いいえ。どうぞ。

iie. douzo.

ちょっと お願いが あるんですが・・・・・。

chotto onegai ga arun desu ga......

何ですか。

nani desu ka.

実は 来月 アメリカに いる 友達が 結婚するんです。

jitsuha raigetsu amerika ni iru tomodachi ga kekkon surun desu.

そうですか。

sou desu ka.

それで ちょっと 国に 帰らせて いただきたいんですが・・・・・。

sorede chotto kuni ni kaerase te itadaki tain desu ga......

来月の いつですか。

raigetsu no i tsu desu ka.

7日から 10日間ほど 休ませて いただけませんか。両親に 会うのも 久しぶりなので・・・・・。

nananichi kara 10 nichikan hodo yasumase te itadake masen ka. ryoushin ni au no mo hisashiburi nanode......

えーと、来月は 20日に 営業会議が ありますね。

ēto, raigetsu ha 20 nichi ni eigyou kaigi ga ari masu ne.

それまでに 帰れますか。

sore made ni kaere masu ka.

結婚式は 15日なので、終わったら、すぐ 帰って 来ます。

kekkonshiki ha 15 nichi nanode, owattara, sugu kaette ki masu.

じゃ、かまいませんよ。ゆっくり 楽しんで 来て ください。

ja, kamai masen yo. yukkuri tanoshin de ki te kudasai.

ありがとう ございます。

arigatou gozai masu.

< LESSON 47   ●●   LESSON 49 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X