Minna no nihongo Hội Thoại Bài 45

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 45

いっしょうけんめい練習したのに
Tôi đã luyện tập nhiều, thế mà...

皆さん、 この マラソンは 健康マラソンですから、 無理を しないで ください。

minasan, kono marason ha kenkou marason desu kara, muri o shi nai de kudasai.

もし 気分が 悪く なったら、 係員に 言って ください

moshi kibun ga waruku nattara, kakariin ni itte kudasai

はい

hai

コースを まちがえた 場合は、 元の 所に 戻って 続けて ください。

kōsu o machigae ta baai ha, moto no tokoro ni modotte tsuduke te kudasai.

あのう、 途中で やめたい 場合は、 どう したら いいですか。

ano u, tochuu de yame tai baai ha, dou shitara ii desu ka.

その 場合は、 近くの 係員に 名前を 言ってから、 帰って ください。では、スタートの 時間です。

sono baai ha, chikaku no kakariin ni namae o itte kara, kaette kudasai. de ha, sutato no jikan desu.

ミラーさん、 マラソンは どうでしたか。 

mira san, marason ha dou deshi ta ka.

2位でした。

2 i deshi ta.

2位だったんですか。 すごいですね。

2 i dattan desu ka. sugoi desu ne.

いいえ、一生懸命 練習したのに、 優勝できなくて、 残念です。

iie, isshoukenmei renshuu shi ta noni, yuushou deki naku te, zannen desu.

また 来年が ありますよ。

mata rainen ga ari masu yo.

< LESSON 44   ●●   LESSON 46 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X