Minna no nihongo Hội Thoại Bài 4

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 4

そちらは何時から何時までですか
Chổ của chị mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ ạ.

はい、104の 石田です。

hai, 104 no ishida desu.

やまと美術館の 電話番号を お願いします。

yamato bijutsukan no denwa bangou o onegai shi masu.

やまと美術館ですね。かしこまりました。

yamato bijutsukan desu ne. kashikomari mashi ta.

おといあわせの ばんごうは 0797の 38の 5432です。

o toiawase no ban go u ha 0797 no 38 no 5432 desu.

はい、やまと美術館です。

hai, yamato bijutsukan desu.

すみません。そちらは 何時から 何時までですか。

sumimasen. sochira ha nan ji kara itsu made desu ka.

9じから 4じまでです。

9 ji kara 4 ji made desu.

休みは 何曜日ですか。

yasumi ha nani youbi desu ka.

月曜日です。

getsuyoubi desu.

どうも ありがとう ございました。

doumo arigatou gozai mashi ta.

< LESSON 3   ●●   LESSON 5 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X