Minna no nihongo Hội Thoại Bài 34

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 34

するとおりにしてください。
Hãy làm theo đúng như tôi làm

一度 茶道が 見たいんですが・・・・・。

ichi do sadou ga mi tain desu ga......

じゃ、来週の 土曜日 いっしょに 行きませんか。

ja, raishuu no doyoubi issho ni iki masen ka.

渡辺さん、お茶を たてて ください。

watanabe san, ocha o tate te kudasai.

クララさん、お菓子を 先に どうぞ。

kurara san, okashi o saki ni douzo.

えっ、先に お菓子を 食べるんですか。

e,, saki ni okashi o taberun desu ka.

ええ。甘い お菓子を 食べた あとで、お茶を 飲むと、おいしいんですよ。

ee. amai okashi o tabe ta ato de, ocha o nomu to, oishiin desu yo.

そうですか。

sou desu ka.

では、お茶を 飲みましょう。

deha, ocha o nomi mashou.

わたしが する とおりに、して くださいね。

watashi ga suru toori ni, shi te kudasai ne.

まず 右手で おちゃわんを 取って、左手に 載せます。

mazu migite de o cha wan o totte, hidarite ni nose masu.

これで いいですか。

kore de ii desu ka.

はい。次に おちゃわんを 2回 回して、それから 飲みます。

hai. tsugini o cha wan o 2 kai mawashi te, sorekara nomi masu.

いかがですか。

ikaga desu ka.

少し 苦いですが、おいしいです。

sukoshi nigai desu ga, oishii desu.

< LESSON 33   ●●   LESSON 35 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X