Minna no nihongo Hội Thoại Bài 32

Minna no nihongo Hội Thoại Bài 32

病気かもしれません。
Có thể anh bị bệnh.

シュミットさん、どう したんですか。元気が ありませんね。

shumitto san, dou shi tan desu ka. genki ga ari masen ne.

最近 体の 調子が よくないんです。

saikin karada no choushi ga yoku nain desu.

時々 頭や 胃が 痛く なるんです。

tokidoki atama ya i ga itaku narun desu.

それは いけませんね。病気かも しれませんから、一度 病院で 診て もらった ほうが いいですよ。

sore ha ike masen ne. byouki kamo shire masen kara, ichido byouin de mi te moratta hou ga ii desu yo.

ええ、そうですね。

ee, sou desu ne.

先生、どこが 悪いですか。

sensei, doko ga warui desu ka.

特に 悪い ところは ありませんよ。

tokuni warui tokoro ha ari masen yo.

仕事は 忙しいですか。

shigoto ha isogashii desu ka.

ええ。最近 残業が 多いんです。

ee. saikin zangyou ga ooin desu.

働きすぎですね。仕事の ストレスでしょう。

hatarakisugi desu ne. shigoto no sutoresu desho u.

そうですか。

sou desu ka.

無理を しない ほうが いいですよ。

muri o shi nai hou ga ii desu yo.

少し 休みを とって、ゆっくり して ください。

sukoshi yasumi o totte, yukkuri shi te kudasai.

はい、わかりました。

hai, wakari mashi ta.

< LESSON 31   ●●   LESSON 33 >  

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Thi Nghe N5

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3
 X