Tiếng Nhật: CÁCH VIẾT ĐỊA CHỈ
Bài 50 : CÁCH VIẾT ĐỊA CHỈ

STT Từ Vựng Âm Hán Romanji Nghĩa
1 封筒。はがきの宛名の書き方 Phong:Đồng:UYỂN:Danh:Thư:Phương fuutou. hagaki no atena no kakikata CÁCH VIẾT ĐỊA CHỈ
2 封筒 Phong:Đồng fuutou bì thư
3 はがき hagaki thiệp
<< Bài trước nữa  < Bài trước   ●●   

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Từ vựng N5

Từ Vựng qua hình ảnh

Từ vựng cuộc sống

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3