Tiếng Nhật: SỨC KHỎE
Bài 36 : SỨC KHỎE

STT Từ Vựng Âm Hán Romanji Nghĩa
1 健康  Kiện:Khang kenkou SỨC KHỎE
2 いいださん iidasa n Tốt
3 規則正しい生活をする Quy:Tắc:Chánh:Sanh, sinh:Hoạt kisokutadashii seikatsu o suru sinh hoạt đúng giờ giấc
4 早寝、早起きをする Tảo:Tẩm:Tảo:Khởi hayane, hayaoki o suru ngủ sớm, dậy sớm
5 運動する/スポーツをする Vận:Động undou suru / supōtsu o suru vận động/ chơi thể thao
6 よく歩く Bộ yoku aruku đi bộ nhiều
7 好き嫌いがない Hảo:Hiềm sukikirai ga nai không có gì không thích cả
8 栄養のバランスを考えて食べる Vinh:Dưỡng:Khảo:Thực eiyou no baransu o kangae te taberu ăn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng
9 健康診断を受ける Kiện:Khang:Chẩn:Đoạn:Thụ kenkou shindan o ukeru khám sức khỏe
10 だめださん dame da san Xấu
11 夜更かしをする Dạ:Canh yoru fukashi o suru thức khuya
12 あまり運動しない Vận:Động amari undou shi nai ít vận động
13 好き嫌いがある Hảo:Hiềm sukikirai ga aru có nhiều thứ không thích
14 よくインスタント食品を食べる Thực:Phẩm:Thực yoku insutanto shokuhin o taberu hay ăn mì ăn liền
15 外食が多い Ngoại:Thực:Đa gaishoku ga ooi thường ăn tiệm
16 たばこを吸う Hấp tabako o suu hút thuốc
17 よくお酒を飲む Tửu:Ẩm yoku o sake o nomu hay uống rượu
18 5つの大切な栄養素とそれを含む食べ物 Đại:Thiết:Vinh:Dưỡng:Tố:Hàm:Thực:Vật 5 tsu no taisetsu na eiyouso to sore o fukumu tabemono Năm yếu tố quan trọng và thức ăn có chứa chúng
19 淡水化物 Đạm:Thủy:Hóa:Vật tansui bakemono Chất bột
20 いも imo khoai
21 砂糖 Sa:Đường satou đường
22 Phấn kona bột
23 カルシウム karushiumu Can-xi
24 のり nori tảo biển phơi khô
25 海草 Hải:Thảo kaisou rong tảo biển
26 牛乳 Ngưu:Nhũ gyuunyuu sữa
27 脂肪 Chi:Phương shibou Chất béo
28 バター batā
29 マーガリン māgarin dầu Magarin, bơ nhân tạo
30 サラダ油 Du saradayu dầu xà lách
31 ビタミン bitamin Vitamin
32 玉ねぎ Ngọc tamanegi hành tây
33 トマト tomato cà chua
34 りんご ringo táo
35 人参 Nhân:Tham ninjin cà rốt
36 5
37 たんぱく質 Chất tanpakushitsu Chất đạm
38 とうふ to ufu đậu phụ
39 たまご tama go trứng
40 Đậu mame đỗ đậu
<< Bài trước nữa  < Bài trước   ●●   Bài sau >  Bài sau nữa >>

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Hội Thoại
Tham Khảo

 

Từ vựng N5

Từ Vựng qua hình ảnh

Từ vựng cuộc sống

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3