§Chuyên đề Tổ hợp xác suất được tạo ra dành cho các kì thi riêng của đại học Nhật Bản, ít có trong đề thi ryu ! Các bạn nhớ lưu ý !

Tổ hợp xác suất bài 2

Bài 1: 

{dt_head}答案 {dt_details}

アイ:80
ウ:4 エオ:27
カキ:20 クケ:27

{dt_end}

 

Bài 2:

 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

コ:8 サシ:27
ス:5 セ:9
ソタチ:473
ツテ:32
トナ:14

{dt_end}

 

Bài 3: 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

ア:8 イ:8

{dt_end}

 

Bài 4: 

{dt_head}答案 {dt_details}

ウ:5 エオ:27
カ:5 キク:27
ケ:8 コサ:27
シ:4 スセ:27
ソタ:14 チ:9

{dt_end}

 

Các bài khác

 
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS
 • English Page

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3