Luyện toán ryu-dãy số, vector, hình học bài 3

Bài 1: 

{dt_head}答案 {dt_details}

アイ:23 ウエ:21
オカ:13
キクケ:928

{dt_end}

 

Bài 2:

 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

コ:9
サシ:54
スセソ:290

{dt_end}

 

Bài 3: 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

アイ:12
ウ:1 エ:8
オカ:15 キ:7

{dt_end}

 

Bài 4: 

{dt_head}答案 {dt_details}

ク:2
ケ:4 コ:3
サ:2 シ:6

{dt_end}

 

Các bài khác

 
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS
 • English Page

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3