Luyện nghe tiếng Nhật N4 Ứng Đáp Bài 2

Luyện nghe tiếng nhật N4

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

0 / 0
     

Câu hỏi : レストランにお客さんがはいってきました。何といいますか ?  0 / 0
     

Câu hỏi : 今から寝ます。何といいますか ?  0 / 0
     

Câu hỏi : 友達の顔色が悪いです。何といいますか ?  0 / 0
     

Câu hỏi : お客さんに飲み物を出します。何といいますか ?  0 / 0
     

Câu hỏi : 友達の家につきました。何といいますか ?     Next

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe
 X 

 
/

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3