Luyện nghe tiếng Nhật N3 Ứng Đáp Bài 12
Luyện nghe tiếng nhật N3 bài 12

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

0 / 0
     

Câu hỏi : まだ時間はあるから、急ぐことはありませんよ ?  0 / 0
     

Câu hỏi : すみません、遅れて。家を出ようとしたら、友達が来ちゃって ?  0 / 0
     

Câu hỏi : 外国で暮らすからには、その国の言葉がわからないとね ?  0 / 0
     

Câu hỏi : 朝の電車って遅れがちだよね ?  0 / 0
     

Câu hỏi : 窓を開けた途端強い風が入って来て、、、 ?     Next

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe
 X 

 
/

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3