Luyện nghe tiếng Nhật N2 Ứng Đáp Bài 7
Luyện nghe tiếng nhật N2 bài 7

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

0 / 0
     

Câu hỏi : お手伝いするつもりだったんですが、帰ってご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ありません ?  0 / 0
     

Câu hỏi : 申し訳ありません。調査資料、今日提出できるのはこれだけなんですが ?  0 / 0
     

Câu hỏi : 入りましたね、3位に。苦労したかいがありましたね ?  0 / 0
     

Câu hỏi : 電話番号を教えて欲しいって、その人に言えばよかったのに ?  0 / 0
     

Câu hỏi : あのパソコン欲しいな。借金してでも、買いたいよ ?     Next

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe
 X 

 
/

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3