Luyện nghe tiếng Nhật N1 Ứng Đáp Bài 3
Luyện nghe tiếng nhật N1 bài 3

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

0 / 0
     

Câu hỏi : よくまあ、これだけのことができたわね ?  0 / 0
     

Câu hỏi : 今度のことは、下手すると大事件になるんじゃないかな ?  0 / 0
     

Câu hỏi : 明日来るのは気の置けない人たちばかりなんだ ?  0 / 0
     

Câu hỏi : あらあ、こんなに気を使ってくれなくてもよかったのに ?  0 / 0
     

Câu hỏi : しょうがないなあ、じゃあ、何とか都合をつけるか ?     Next

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe
 X 

 
/

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3