Luyện nghe tiếng Nhật N1 Nghe Hiểu Bài 13

Luyện nghe tiếng nhật N1 bài 13

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

0 / 0
     

Câu hỏi : 男の人が一番言いたいことは何ですか ? 
     

   

   

   

   

 問 : 男の人が一番言いたいことは何ですか ?


CHÚNG TÔI SẼ CẬP NHẬT LỜI DỊCH TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT !
0 / 0
     

Câu hỏi : この新しいタイプのアレルギーにはどのような特徴がありますか ? 
     

   

   

   

   

 問 : この新しいタイプのアレルギーにはどのような特徴がありますか ?


CHÚNG TÔI SẼ CẬP NHẬT LỜI DỊCH TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT !
0 / 0
     

Câu hỏi : 最近の新婚旅行について、どのような点が変わったと言っていますか ? 
     

   

   

   

   

 問 : 最近の新婚旅行について、どのような点が変わったと言っていますか ?


CHÚNG TÔI SẼ CẬP NHẬT LỜI DỊCH TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT !
0 / 0
     

Câu hỏi : この人が一番知らせたいことは何ですか ? 
     

   

   

   

   

 問 : この人が一番知らせたいことは何ですか ?


CHÚNG TÔI SẼ CẬP NHẬT LỜI DỊCH TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT !
0 / 0
     

Câu hỏi : この人が一番言いたいことはどんなことですか ? 
     

   

   

   

   

 問 : この人が一番言いたいことはどんなことですか ?


CHÚNG TÔI SẼ CẬP NHẬT LỜI DỊCH TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT !
HƯỚNG DẪN

   Next

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe
 X 

 
/

 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3