Luyện thi từ Vựng tiếng nhật N5

Luyện thi từ vựng N5 bài 5

Câu 1 : _ ミラーです。   
     .... là miraa ạ
         
  


  
●Hướng dẫn:
・Hiểu rõ hơn về Tóm tắt ngữ pháp N5
Câu 2 : _  はドイツの自動車です。   
     .... là xe ô tô của Đức
         
 
  
  
  
Câu 3 : _ かばんはわたしのです。   
     .... cái cặp là của tôi
         
  
 
  
  
●Hướng dẫn:
・Tìm hiểu thêm về 〜のは〜、〜のを〜
Câu 4 : じむしょは _ です。   
     Văn phòng là .... ạ
         
  
  
 
  
●Hướng dẫn: Chỉ nơi chốn: đáp áp "あそこ"
Câu 5 : すみません、でんわは _ ですか。   
     Xin lỗi, điện thoại .... vậy ạ?
         
  
  
 
  
Câu 6 : _ はどちらですか。   
     .... là ở đâu vậy ạ?
         
  
  
  
 
●Hướng dẫn: đáp án "そこ" về mặt ngữ pháo đúng nhưng lại vô nghĩa
Câu 7 : あそこは _ ですか。   
     Đằng kia là .... vậy ạ?
         
  
  
 
  
Câu 8 : カメラ売り場は _ ですか。   
     Nơi bán camera là .... vậy ạ
         
  
  

  
●Hướng dẫn: 売り場=売るところ
Câu 9 : これは _ ですか。2、800円です。   
     Cái này thì .... vậy ạ? --> 2800 yên ạ
         
  
  
 
  
●Hướng dẫn: chọn đáp án theo nghĩa ( câu trả lời)
Câu 10 : _ はどこですか。   
     .... là ở đây vậy ạ?
         
  
  
 
  
●Hướng dẫn: đáp án: ここ .Không chọn đáp án "かいだん" mặt dù đúng ngữ pháp vì nghĩ không hợp với thực tế bằng đáp án ”ここ”
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Các bài khác

 

 

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3