Luyện thi từ Vựng tiếng nhật N5

Luyện thi từ vựng N5 bài 24

Câu 1 : _ どこへいきましたか。   
     Đã đến đâu
         
  
  
  
 
Câu 2 : _ きょうとへいきますか。   
     Đến kyoto ..... vậy ạ ?
         
  
  
  
 
●Hướng dẫn: đáp án "なんで" không phải là đáp án đúng hoàn toàn.
・Chính xác về mặt ngữ pháp thì phải nói là "なにで行きますか", tuy nhiên ở vùng nagoya thì "なんで" cũng được chấp nhận vì đó là tiếng địa phương (方言)
Câu 3 : 学生:すみませんが、_ ですか。 先生:50歳です。   
     Học sinh : Xin lỗi , .... vậy ạ -->Giáo viên : 50 tuổi
         
 

  
  
●Hướng dẫn: có thể thay "おいくつ" bằng "何歳(なんさい)" .Nhưng "おいくつ" có vẻ kính trọng lễ phép hơn .
・Khi mình học tiếng nhật tại VN thì mình chỉ biết "おいくつ" là bao nhiêu tuổi, nhưng thật ra nó chính là kính ngữ của "いくつ(bao nhiêu)", nghĩa là mình cũng có thể hỏi đồ vật bao nhiêu cái, ví dụ như trong quán ăn, hỏi khách là "お箸はおいくつですか"(Bao nhiêu đôi đủa ạ)cũng được chấp nhận, nó không nhất thiết phải là hỏi về tuổi
Câu 4 : あなたはがくせいですか。 _ 、わたしはがくせいじゃありません。   
     Bạn là học sinh ạ? --> ....., tôi không phải là học sinh
         
 
  
  
  
●Hướng dẫn: ngoài lề : khi bạn đi làm tại Nhật ,lần đầu tiên đi làm trong ngày thì dẫu là buổi tối bạn cũng phải "おはようございます", và lúc ra về là "おつかれさまです"
Câu 5 : _ 沖田です。どうぞよろしく   
     .... (tôi) là Okita ạ. Mong được sự giúp đỡ
         
 
  
  
  
●Hướng dẫn: lần đầu tiên gặp người khác, đặc biệt dẫu mình là người nước ngoài cũng phải chào lễ phép "はじめまして、.... です。よろしくおねがいします"
Câu 6 : _ どこへいきましたか。   
     Đã đến đâu .... ?
         
  
  
  
 
●Hướng dẫn: Vì là chia ở thì quá khứ nên phải chọn thời điểm quá khứ "きょねん"
Câu 7 : この _ はいくらですか。   
     Cái .... này giá bao nhiêu vậy
         
 
  
  
  
Câu 8 : _ スーパーへ行きました。   
     Đã đi siêu thị ....
         
  
  
 
  
●Hướng dẫn:
・Hiểu rõ hơn về chủ đề thời gian
Câu 9 : この会社のなかで _ を吸っていけません。   
     Trong công ty này cấm hút ....
         
 
  
  
  
●Hướng dẫn: từ vựng liên quan đến たばこ :
・たばこを吸う:hút thuốc
・喫煙:きつえん --> Cho phép hút thuốc
・禁煙:きんえん --> Cấm hút thuốc
Câu 10 : うちから学校 _ どのぐらいですか。   
     Từ nhà .... trường thì khoảng bao lâu
         
  
 
  
  
●Hướng dẫn:
・Tìm hiểu thêm về から〜まで
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Từ Vựng N5 tổng hợp

 

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3