Luyện thi từ Vựng tiếng nhật N5

Luyện thi từ vựng N5 bài 22

Câu 1 : えきのうしろに _ がありますか。「。。。。レストランがあります。」   
     Ở sau nhà ga có .... ạ? --> Có nhà hàng ạ
         
  
 
  
  
●Hướng dẫn: hán tự なん có 2 cách độc là なん và なに .Các bạn hãy nhớ 2 câu phổ biến là " ....なんですか" và "なにが ...."
Câu 2 : スーパーは _ にありますか。   
     Siêu thị thì có ở ....
         
 
  
  
  
Câu 3 : 「きのうのばんのたんじょうびは _でしたか。」「。。。たのしかった。」   
     Tiệc sinh nhật tối hôm qua thì ....ạ ? --> Đã rất vui ạ
         
  
  
  
 
●Hướng dẫn: "どう" và "どんな" khác nhau ở chỗ sau "そんな" phải là 1 danh từ
Câu 4 : もうすこしゆっくり _ ください。   
     Hãy .... chậm 1 chút đi
         

  
 

●Hướng dẫn:
・Truoc "てください" thì động từ được chia ở thể "て"
・Hiểu rõ thêm về ngữ pháp てください
Câu 5 : たかはしさんいまこどもとサッカーを _ います。   
     Takahashi đang .... đá bóng với đứa con
         
  
 

  
●Hướng dẫn: Hiểu rõ thêm về ngữ pháp ている
Câu 6 : りんごはえいごでなん _ よみますか。   
     Quả táo thì tiếng anh đọc .... gì ạ
         
●Hướng dẫn: 1 câu hỏi quen thuộc tại Nhật khi bạn không biết đồ vật này tên gì : これはなんと言いますか , hoặc cách nói ra vẻ văn nói hơn là これはなんて言いますか?
Câu 7 : のどがかわきましたね。なにか _ ね。   
     Khô cổ rồi nhỉ, .... gì không nhỉ
         
  Câu 8 : 食べもののなかで  _ がいちばんすきです。   
     Trong các loại thức ăn, ..... là (bạn) thích nhất ?
         
  
  
 
  
Câu 9 : 今、私はあたらしいパソコンが _  。   
     Bây giờ, tôi .... máy tính sách tay mới
         
●Hướng dẫn:
・Các bạn chú ý "がほしい" là bản thân mình muốn vật gì nhưng ngữ pháp "てほしい" là muốn người khác làm việc gì
・ Phân biệt "がほしい" và "てほしい" tại đây
Câu 10 : _ でプレゼントを買いに行きます。   
     Đi mua quà tại ....
         
  
  
  
 
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Từ Vựng N5 tổng hợp

 

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3