Luyện thi từ Vựng tiếng nhật N5

Luyện thi từ vựng N5 bài 15

Câu 1 : 最近は、タバコを(___)人がだいぶ減りました。   
     Gần đây, người .... thuốc lá đã giảm hơn nhiều
         
  
  
 
  
Câu 2 : まちがえたら、(___)できれいに消してください。   
     Nếu làm sai, hãy xoá sạch bằng ....
         
  
  
 
  
Câu 3 : しつれんのいたみは身を _ けいけんしてはじめてわかるものだ。   
     Nỗi đau của thất tình là thứ chỉ có thể hiểu sau khi trải nghiệm .... thân mình
         
  
 


●Hướng dẫn: câu này bí quyết duy nhất để chọn đáp án đúng là biết nhiều từ vựng ( về cuộc sống).身を持つ=自分で có nghĩa là tự bản thân mình trải nghiệm ( chứ ko phải ai khác)
Câu 4 : はなしあいは行われた _ 、結局、ごういには至らなかった。   
     .... cuộc bàn chuyện đã được diễn ra, tuy nhiên kết cục lại không thống nhất được ý kiến
         
●Hướng dẫn: hiểu rõ thêm về ngữ pháp ものの,ものだから,ものなら
Câu 5 : 一口にぶんがくといっても、しょうせつ、詩など、いろいろな _ がある。   
     Dẫu nói về văn học 1 cách qua loa đi chăn nữa, thì vẫn còn có rất nhiều .... như tiểu thuyết, thơ
         
 

  
  
Câu 6 : 先生のおかあさまのことは、こどものころよりよく _ 。   
     Về chuyện của mẹ thầy thì (tôi) .... rõ từ thuở còn nhỏ
         
●Hướng dẫn:
・Mức độ khiêm nhường của các từ trên là :知る<存る<存じ上げる<存じ上げておる. Nghĩa là 存じ上げておる là mức độ khiêm nhường, tức kính trọng người khác cao nhất
Câu 7 : きょうしつは7かいですから、 _ でいきましょう。   
     Vì phòng học ở tầng thứ 7 nên hãy đi bằng ....
         
  
 

  
Câu 8 : 「きのうはどうもありがとうございました。」「いえ、 _ 。」   
     Chuyện hôm qua thành thật cám ơn ạ. --> Không ,....
         
  
  
 
  
●Hướng dẫn:
・Cách nói quen thuộc khi được cảm ơn: いいえ、どういたしまして。
・Hoặc có cách khác là "いいえ、やるべきことです": chuyện nên làm thôi ạ. Hoặc nếu là bạn bè : "おたがいさまだ" có qua có lại thôi mà
Câu 9 : 「このとけいは _ ですか。」「3000円です。」   
     Cái đồng hồ này ... vậy ạ. --> 3000 yên ạ
         
  

  
 
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Các bài khác

 

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3