Luyện thi từ Vựng tiếng nhật N5

Luyện thi từ vựng N5 bài 13

Câu 1 : 上田さんはつかれて _ ようにねている。   
     Ueda mệt rồi ngủ như ....
         
 ●Hướng dẫn:
・Tìm hiểu thêm về ように;ぬく
Câu 2 : けががなおったので、もう病院へ _ もいい。   
     Vì vết thương (do va đập) đã lành nên dẫu .... bệnh viện cũng được
         

  


●Hướng dẫn:
・Tìm hiểu thêm về ...てもいいです
Câu 3 : 早くここに _ なさい。   
     Hãy .... đây nhanh lên
         
  
  
 
  
●Hướng dẫn:
・Động từ bỏ "ます" thêm "なさい" để sai khiến ai là gì đó
・Tìm hiểu thêm về なさい
Câu 4 : このアパートに _ たがっている学生が多い。   
     Học sinh muốn .... trong khu chung cư
         
 


  
●Hướng dẫn:
・Động từ bỏ "ます" thêm "たがる" diễn tả ai đó ( không phải bản thân) muốn làm gì đó
・Tìm hiểu thêm về たがる
Câu 5 : ポケットからさいふが _ そうだよ。   
     Ví từ trong túi quần có vẻ sẽ ....
         


 

●Hướng dẫn:
・Tìm hiểu thêm về そう
Câu 6 : 駅は _ かもしれないね。   
     Nhà ga có thể là ....
         


 

●Hướng dẫn:
・Tìm hiểu thêm về かもしれない
Câu 7 : 明日はたぶん、雨が _ だろう。   
     Ngày mai có thể mưa ....
         
 Câu 8 : きっぷをどこで買う _ 教えてください。   
     Hãy chỉ giúp (tôi) .... mua vé ở đâu ?
         
  

  

Câu 9 : そんこうえんはしずかで _ ので、よくさんぽにいきます。   
     Công viên làng(村公園) vì yên tĩnh, lại còn ..... nên thường đến đi dạo
         
  


 
●Hướng dẫn:
・"ので" "のに" tuy nghĩa khác nhau nhưng có cách dùng ngữ pháp khác nhau, các bạn nhớ học thuộc nhé !
・Tìm hiểu thêm về ので;のに
Câu 10 : こどもたちにものをたいせつにする _ いつもいっています。   
     (Tôi) luôn răng bảo bọn trẻ ....quý trọng đồ vật
         

  

 
●Hướng dẫn:
・Tìm hiểu thêm về ように
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Các bài khác

 

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3