Luyện thi ngữ pháp N5
Luyện thi ngữ pháp N5 bài 6

Câu 1 : この箱の中にえんぴつ _ ボールペン _ があります。   
     Trong cái hộp này có .... bút chì .... bút bi
         

   Nào là


●Hướng dẫn:
・Đáp án khác : と/が hoặc も/も
・Tìm hiểu thêm về や〜など
Câu 2 : その荷物はタイまで速達 _ いくらですか。   
     Cái hành lí đó .... chuyển phát nhanh đến Thai mất bao nhiêu vậy ạ
         
   Bằng, bởi●Hướng dẫn:
・荷物:にもつ --> Hành lí
・速達:そくたつ --> Chuyển phát nhanh
Câu 3 : りんご _ 2つください。   
     Hãy cho .... (tôi) 2 quả táo
            
●Hướng dẫn: をください là cách nói rút ngọn khi đi mua thứ gì đó tại nhật, dịch là "(Bán) cho tôi ...."
Câu 4 : セロテープはかばんの中 _ あります。   
     Keo trong (lỏng) có .... trong cặp
         

   Ở, trong


●Hướng dẫn:
・に:chỉ nơi tồn tại của sự vật
・で:chỉ nơi diễn ra hành động
Câu 5 : 200円 _ 切手を4枚ください。   
     Bán cho tôi 4 con tem ..... 200yen
         
   CủaCâu 6 : これは英語 _ 何ですか。...「computer」です。   
     Cái này là gì .... tiếng Anh vậy ạ? "computer"
         


   Bằng

●Hướng dẫn: ví dụ tương tự : これは日本語でなんと言いますか?
Câu 7 : 来週、何日学校 _ 休みますか。...3日休みます。   
     Tuần sau ngày mấy trường .... nghỉ vậy ? --> ngày mồng 3 nghỉ
         
   Thì, là●Hướng dẫn: Một số mẫu câu liên quan : "学校が休み", "休講(きゅうこう)です", "講義(こうぎ)がない"
Câu 8 : 昨日、おもしろい映画を _ 。   
     .... bộ phim thú vị hôm qua
         


   Đã xem

●Hướng dẫn:
・映画:えいが --> Phim
・Ở nhật bạn cần phân biệt "アニメ"(phim hoạt hình), "ドラマ"(phim bộ), "映画"(phim lẻ), do đó 映画 không bao hàm ドラマ và アニメ mà là 1 từ riêng biệt
Câu 9 : とても寒いですから、 _ 。   
     Vì rất lạnh, ....
         

   Không muốn đi đâu cả


●Hướng dẫn:
・寒い:さむい --> Lạnh
・Đây là mẫu câu "も...ない", bạn có thể chọn đáp án 3 nếu sửa lại "どこへも行きません"
Câu 10 : その喫茶店 _ 。   
     Quán nước đó ....
         
   Cùng vào .... không ạ●Hướng dẫn:
・喫茶店:きっさてん --> Quán nước
・Tìm hiểu thêm về ませんか
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tóm tắt ngữ pháp N5

Các bài khác

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3