Luyện nghe tiếng Nhật N5 Ứng Đáp Bài 6

Luyện nghe tiếng nhật N5

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

0 / 0
     

Câu hỏi : 本を取りたいです。何と言いますか ?  0 / 0
     

Câu hỏi : バスに乗りたいです。何と言いますか ?  0 / 0
     

Câu hỏi : 日曜日何をしますか ?  0 / 0
     

Câu hỏi : 綺麗なシャツですね ?  0 / 0
     

Câu hỏi : これはあなたのですか ?     Next

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe
 X 

 
/

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3