Luyện nghe tiếng Nhật N5 Ứng Đáp Bài 1

Luyện nghe tiếng nhật N5

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

0 / 0
     

Câu hỏi : プレゼントを もらいました、なんと 言いますか ?  0 / 0
     

Câu hỏi : かいしゃで あいさつ しています、なんと 言いますか ?  0 / 0
     

Câu hỏi : いすに すわりたいです、なんと 言いますか ?  0 / 0
     

Câu hỏi : 店のおくに ネクタイを 見たいです、なんと 言いますか ?  0 / 0
     

Câu hỏi : 窓を 閉めたいです、なんと 言いますか ?     Next

Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe
 X 

 
/

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3