Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5
Luyện thi hán tự N5 bài 9

Câu 1 : 京都で神社を見て、それから買い物しました。 買い物   
     (tôi) đã đi xem đền thờ rồi mưa sắm tại tokyo
         
  

 

●Hướng dẫn: phân biệt 買い物 và ショッピング
・買い物: chỉ đi mua sắm nói chung, kể cả những vật dụng hằng ngày cho đến những món xa xỉ
・ショッピング : mua sắm những thứ đồ thời trang
Câu 2 : 毎日新しい漢字を八つ書かなければなりません。 新しい   
     Phải viết 8 từ hán tự mới mỗi ngày
         
  
  
  
 
Câu 3 : 妹は生け花を教えている。 妹   
     Em gái tôi đang dạy cắm hoa
         
  
 
  
  
●Hướng dẫn: 生け花:いけばな --> Nghệ thuật cắm hoa
Câu 4 : 姉にお金を借ります。借ります   
     Chị gái tôi mượn tiền
         
 
  
  
  
●Hướng dẫn: bổ sung :お金を貸します : cho mượn tiền
Câu 5 : ちょっとそのシャープベンシルを貸して。 貸して   
     Hãy cho mượn cái ngòi bút đó 1 chút đi
         
 
  
  
  
Câu 6 : 寝るから、電気を消すよ。電気   
     Vì phải đi ngủ nên tắt điện đó
         
  
  
  
 
●Hướng dẫn: bổ sung : 電気をつける --> bật điện
Câu 7 : ひまな日はゴルフの練習をしたり本を読んだりする。 本   
     Ngày rãnh thì nào là đi đọc nào là luyên chơi gôn
         
  
  
 
  
●Hướng dẫn:
・Tìm hiểu thêm về たりーたりする
Câu 8 : 富士山に登ったことがある。富士山   
     Đã từng lai núi phú sĩ
         
 ●Hướng dẫn:
・Tìm hiểu thêm về たことがある
Câu 9 : 日本は物価が高い。高い   
     Vật giá ở Nhật cao
         
  

  
  
●Hướng dẫn: 物価:ぶっか --> Vật giá
Câu 10 : 日本語で話さなければならない。日本語   
     Phải nói tiêng nhật
         

 


●Hướng dẫn: cách nói tắt trong hội thoại: 日本語ではなさなきゃ(ならない) hoặc 日本語で話さなくちゃ(ならない),ならない trong dấu ngoặc đươc lượt bỏ đi thì người nghe cũng hiểu
・Tìm hiểu thêm về なければならない
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3