Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5
Luyện thi hán tự N5 bài 8

Câu 1 : この辞書を使ってもいいですか。 使って   
     (tôi) sử dụng từ điển này có được không ạ
         
  
  
 
  
●Hướng dẫn:
・ Ngữ pháp てもいいですか để xin phép mình làm cái này có đươcj không, nhưng khi nhờ người khác làm thì phải nói là "...てほしいです" hoặc "てもらってもいいですか"
・Tìm hiểu thêm về てもいいですか;てほしい
Câu 2 : 私はマリアさんの住所を知っています。 住所   
     Tôi biết địa chỉ của Maria
         

 
  

●Hướng dẫn: có thể hỏi nơi ở bằng cách お住まいはどこですか
Câu 3 : あのレストランは広くて、明るいです。明るい   
     Cái nhà hàng kia vừa to vùa sáng đẹp
         
  
  
 
  
Câu 4 : きのうわたしの国の映画を見ました。そして父と母を思い出します。 父   
     Hôm qua (tôi) đã xem phim của nước tôi. Và rồi (tôi) đã rất nhớ bố mẹ
         
 
  
  
  
●Hướng dẫn:
・Ở nhật trong văn nói thì thường dùng 親 để chỉ bố mẹ chung chung nhưng trong văn chuơng thì dùng 両親
・父: chỉ bố của mình
・お父さん : chỉ bố của người khác
・ Ngoài 思い出す、思う thì còn dùng 恋しい để chỉ sự mong nhớ, muốn gặp
Câu 5 : 私の犬は顔が小さくて、耳が長いです。顔   
     Chú chó của tôi mặt nhỏ, tai dài
         
 
  
  
  
●Hướng dẫn: ở nhật họ ít nói là 額 mà nói là お凸(おでこ) để chỉ cái trán
Câu 6 : あの男の人は体が大きいです。体   
     Cơ thể người đó to thật
         

  
 
  
●Hướng dẫn: có thể dùng từ khác ngoài 体 là 身体(しんたい)
Câu 7 : IMCはどんなせいひんを作っていますか。作って   
     IMC đang làm ra những sản phẩm như thế nào vậy
         
  
 
  
  
●Hướng dẫn:
・製品:せいひん --> Sản phẩm, chế phẩm
・ Cách nói tao nhã hơn どんな là どのような
Câu 8 : 口の中を見せてください。口   
     Hãy cho xem trong miệng đi
         
  
  
  
 
Câu 9 : 母は高校で英語を教えています。高校   
     Mẹ (tôi) đang dạy tiếng anh tại trường cấp 3
         
 
  
  
  
Câu 10 : 私の友達は目がきれいです.目   
     Bạn của tôi mắt đẹp
         
  
  
 
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3