Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5
Luyện thi hán tự N5 bài 7

Câu 1 : 会儀を十時に始めますから、九時三十分に来てください。 会儀   
     Vì bắt đầu hội nghị lúc 10h nên hãy đến lúc 9h30 phút
         
  
 
  
  
Câu 2 : 冷たいお茶が飲みたいです。お茶   
     Muốn uống trà mát
         
  
  
  
 
Câu 3 : 毎朝六時にうちを出ます。六時   
     Ra khỏi nhà vào 6h mỗi sáng
         
Câu 4 : 先週の土曜日弟は近くの川へ泳ぎに行きました。 弟   
     Vào thứ bảy tuần trước, em trai tôi đã đi đến bờ sông gần đây để bơi lội
         
  
 
  
  
●Hướng dẫn:
・兄:あに --> Anh trai
・姉:あね --> Chị gái
Câu 5 : 海で遊びたいです。 海   
     Muốn chơi tại biển
         
 
  
  
  
Câu 6 : ミラーさんは手が大きくて、足が長いです。 長い   
     Bạn Mira thì tay to, chân dài
         
  
  
 
  
●Hướng dẫn: ở nhật khi nói về chiều cao của ai đó, bạn đừng nói あの人が高いね mà phải nói là あの人は背が高い thì mới hiều là người đó cao nhé
Câu 7 : 私の家族はアメリカに住んでいます。家族   
     Gia đình tôi sống tại Mỹ
         
  

  
 
●Hướng dẫn: phân biệt 家庭 và 家族 :
・家庭:gia đình, là mối quan hệ đoàn thể gồm vợi chồng và các con
・家族 : tuy dịch thoáng là gia đình. nhưng bản chất thật là gia tộc, tức là những người cùng huyết thống, rộng hơn 家庭 rất nhiều, gồm cả con cháu, lẫn những người đã chết trong dòng họ
・Tìm hiểu thêm về 家庭;家族
Câu 8 : すみませんが、ちょっと立ってください。 立って   
     Xin lỗi xin hãy đứng dậy 1 chút ạ
         
 
  
  
  
●Hướng dẫn: bạn cũng có thể nói 立ち上がってください thay vì 立ってください thì sẽ dễ hiểu hơn (trong trường hợp bất thình lình mình yêu cầu thì người ta sẽ ko hiểu vì ko biết chủ đề đang nói chuyện là gi, たつ có rất nhiều nghĩa)
・Tìm hiểu thêm về てください
Câu 9 : あの方を知っていますか。知って   
     Có biết vị đó là ai không
         
  
 
  
  
●Hướng dẫn: khi bạn trả lời là có thì nói là はい、知っています nhưng nếu không thì phải nói là いいえ、知りません hoặc 知らないです , chứ đừng nhầm là いいえ、知っていません thì sẽ bị cười đấy
Câu 10 : イーさんは肉や魚が好きです。魚   
     Bạn Y thích cá và thịt
         
  
  
  
 
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3