Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5
Luyện thi hán tự N5 bài 6

Câu 1 : この学校に外国人が何人いますか。外国人   
     Trường học này thì du học sinh bao nhiêu người
         
 Câu 2 : 駅まで歩いて何分かかりまか。駅   
     Đi bộ đến nhà ga mất bao nhiêu phút ạ
         
  
 
  

Câu 3 : 喫茶店に入りませんか。入りません   
     Cùng vào quán nước không ạ
         
 
  
  
  
●Hướng dẫn:
・Tìm hiểu thêm về ませんか
Câu 4 : 窓を開けましょうか。窓   
     Mở của sổ nhé !
         
  
  
  
 
●Hướng dẫn: một số câu bạn cần nhớ
・靴を履く(はく):mang giày
・傘を差す
・Tìm hiểu thêm về ましょうか
Câu 5 : 来週近くの山へ花見にいきます。来週   
     Đi ngắm hoa tại ngọn núi gần đây vào tuần sau
         
  
  
 
  
●Hướng dẫn: 花見:はなみ --> ngắm hoa
Câu 6 : 毎日兄といっしょに川へ釣りに行きます。川   
     Đến sống để câu cá cùng với anh trai mỗi tuần
         
 
  
  
  
●Hướng dẫn:
・一緒:いっしょ --> Cùng nhau
・釣る:つる --> câu (cá)
Câu 7 : 世界でどこの国が一番広いですか。広い   
     Trên thế giới thì đất nước nào là rộng nhất
         
  
 
  
  
●Hướng dẫn:
・世界:せかい --> Thế giới
・一番:いちばん --> Nhất
Câu 8 : 妹は来年の春イギリスへ英語の勉強に行きます。 英語   
     Em gái tôi sẽ đi đến nước Anh để học tiếng anh vào mùa xuân năm sau
         

 
  

Câu 9 : 左へ曲がってください。そして花屋の前で止めてください。 花屋   
     Hãy rẻ trái, rồi sau đó dừng lại trước cửa hàng hoa
         
  
  
 
  
●Hướng dẫn: 1 số từ vựng chỉ đường :
・左へ曲がる:ひだりへまがる --> rẻ trái
・突き当たり:つきあたり --> cuối đường
・裏通り:うらどおり --> hẻm nhỏ
・真っ直ぐに行く:まっすぐにいく --> đi thẳng 1 mạch
Câu 10 : 今リーさんの家族は映画を見ています。映画   
     Bây giờ gia đình của Ri đang xem phim
         
 
  
  
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3