Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5
Luyện thi hán tự N5 bài 5

Câu 1 : 兄は会社員です。弟は大学生です。兄   
     Anh trai là nhân viên công ty, em trai là sinh viên đại học
         
  
  
  
 
●Hướng dẫn:
・会社員:かいしゃいん --> Nhân viên công ty
・大学生:だいがくせい --> Sinh viên đại học
Câu 2 : あの兄弟は一週間に二回サッカーをします。 一週間   
     2 anh em (chị em) kia chơi bóng đá 1 tuần 2 lần
         
 ●Hướng dẫn: 兄弟:きょうだい --> Anh chị em .Mặt dù 兄弟 chỉ có hán tự là anh trai(兄) và em trai(弟) nhưng lại có nghĩa là anh chị em (tức là kể cả chị gái em gái cũng được ). Do đó, khi người Nhật hỏi là "兄弟は何人ですか" thì phải trả lời là số anh chị em ,trong đó có bản thân mình .Ví dụ gia đình có ba mẹ là 5 người thì 兄弟 sẽ là 3 người
Câu 3 : 春と秋とどちらがすきですか。春   
     Mùa xuân va mùa thu thì thích cái nào?
         
  
 
  
  
Câu 4 : 夏休みに姉と国へ帰ります。姉   
     Trở về nước với chị vào kì nghỉ hè
         
  
  
  
 
Câu 5 : 今年の冬はあまり寒くなかったです。 寒く   
     Mùa đông năm nay không lạnh lắm
         
  
  
 
  
●Hướng dẫn:
・Tìm hiểu thêm về あまり〜ない
Câu 6 : きのうの天気はあまりよくなっかたです。天気   
     Thời tiết hôm qua đã không tốt lắm
         
 
  
  
  
Câu 7 : アイスクリームを少し食べました。少し   
     Đã ăn 1 ít kem
         
  
 
  

Câu 8 : ワンさんのお姉さんは元気な人です。お姉さん   
     Chị gái của Wan là 1 người mạnh mẽ
         
  
  
  
 
Câu 9 : 東京はニューヨークより人が多いですか、少ないですか。 多い   
     So với Newyork thì người ở Tokyo nhiều hay ít
         
  
  
 
  
Câu 10 : マリアさんのお兄さんは一か月に三回映画を見ます。 お兄さん   
     Anh trai của Maria xem phim 1 tháng 3 lần
         


 

●Hướng dẫn:
・映画:えいが --> Phim
・Ở nhật bạn cần phân biệt "アニメ"(phim hoạt hình), "ドラマ"(phim bộ), "映画"(phim lẻ), do đó 映画 không bao hàm ドラマ và アニメ mà là 1 từ riêng biệt
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3