Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5
Luyện thi hán tự N5 bài 49

Câu 1 : よる   
         
  
  
 
  
Câu 2 : 教えて   
         
  
  
  
 
Câu 3 : 家族   
         

 
  

Câu 4 : 旅行   
         

 


Câu 5 : えいが   
         
  

 

Câu 6 : 夕方   
         
  
  
 
  
Câu 7 : えいが   
         
  

 

Câu 8 : もん   
         
  
 
  
  
Câu 9 : こえ   
         
  
 
  
  
Câu 10 : め   
         
  
  
 
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3