Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5
Luyện thi hán tự N5 bài 47

Câu 1 : 妹   
         

  
  
 
Câu 2 : かえりました   
         

 

  
Câu 3 : 兄   
         
  
  
  
 
Câu 4 : 有名な   
         


 

Câu 5 : 図書館   
         


 

Câu 6 : 大切   
         
 Câu 7 : 使って   
         

  

 
Câu 8 : 弟   
         
  
 
  
  
Câu 9 : はたらいて   
         
 
  


Câu 10 : 店   
         
  
 
  
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3