Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5
Luyện thi hán tự N5 bài 46

Câu 1 : えい画   
         
  
  
 
  
Câu 2 : 人口   
         

  
  
 
Câu 3 : かいしゃいん   
         
  


 
Câu 4 : 去年   
         
  

 
  
Câu 5 : まいにち   
         
 Câu 6 : 上手   
         

  

 
Câu 7 : 学生   
         
 


  
Câu 8 : 元気   
         
  
 
  

Câu 9 : 英語   
         
  
  
  
 
Câu 10 : 新聞   
         
  

 
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N5 chi tiết

Game hán tự N5

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3